Schoolportretten van de tl
In 2007 heeft SLO samen met vier tl-scholen gewerkt aan een onderwijsprogramma voor de theoretische leerweg.

De vier scholen zijn het Minkemacollege in Woerden, het Oranje Nassau College in Zoetermeer, de Scholingsboulevard in Enschede en de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven.

Elk van de vier scholen had het plan opgevat het onderwijsroer voor de theoretische leerweg meer of minder om te gooien. Dit heeft geleid tot interessante nieuwe ideeën en plannen en op enkele scholen ook al tot eerste try-outs. Elke school heeft hierbij zijn eigen keuzen gemaakt en accenten gelegd. Tezamen vormen de gemaakte keuzes een rijk palet aan ideeën en ervaringen, die ook voor andere scholen bij het overwegen van hun onderwijsprogrammering en onderwijsinrichting van grote waarde
kunnen zijn.

Downloads

Naar een theoretische leerweg met een eigen gezicht