Samenwerking met Platform-TL
In het Platform-TL, ontstaan uit een initiatief van het APS en een aantal schoolleiders, werken scholen gezamenlijk aan het verbeteren van het imago en het verstevigen van de positie van de theoretische leerweg. SLO werkt samen met het Platform-TL, onder meer bij de organisatie van een jaarlijkse conferentie.
Links: