Opstroommodules: Van vmbo gl/tl naar havo 4
Materiaal ter voorbereiding van de opstroom naar havo 4. Studielast per module: 40 uur. Door zelf te scoren kunnen leerlingen hun geschikheid voor havo 4 bepalen.

Opstroommodules economie: leerlingenboekje en docentenhandleiding
Voor het vak economie zijn binnen het project doorlopende leerlijnen opstroommodules van vmbo-t naar havo gemaakt.

Voor de module is gebruikt gemaakt van Het geheim van het poldermodel. Een leerlingenmagazine over de overlegeconomie, bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie over dit magazine kunt u terecht bij uitgeverij Zorn, Leiden (telefoon 071-5149141).

Opstroommodules wiskunde: leerlingenboekje en docentenhandleiding
Voor het vak wiskunde zijn binnen het project doorlopende leerlijnen opstroommodules van 4 vmbo-gt naar 4 havo gemaakt.

Opstroommodules vmbo-t naar havo: handreiking
Deze publicaties kunt downloaden.