SLO-onderzoek: Gesprekken met managers en decanen

SLO heeft op twee vmbo's gesprekken gevoerd met managers/decanen van vmbo en havo over de doorstroom van vmbo-tl naar havo.

Daarnaast heeft SLO een vragenlijst voorgelegd aan de leden van het landelijk SLO netwerk vmbo-TL.

Opvallende zaken uit de gesprekken met decanen en managers:

Drie groepen

Globaal zien we drie groepen doorstromers:

  1. Tweede-kansers (altijd al havo gewild maar een poosje slecht gepresteerd)
  2. Laatbloeiers (vmbo begonnen maar ontdekt dat ze meer willen/kunnen)
  3. Parkeerders (twijfelaars, mensen die nooit iets kunnen kiezen, niet weten wat ze op mbo moeten kiezen, negatieve keuze voor havo)

Een vmbo-decaan:

"Ons beeld is dat vmbo-leerlingen in het begin naar de havo willen, dat verschuift dan richting mbo bij de meesten en alleen de aspirant-piloten en fysiotherapeuten willen dan nog naar havo."

Belang van een goede toelatingsprocedure

Een afdelingsmanager havo:

Voorheen kwamen leerlingen ook met een negatief advies binnen en was alleen de regel dat ze niet mochten doubleren. Maar als er mensen binnen komen die niet weten wat ze willen, gevoegd bij de vier-havo-problematiek, dan brengt zo'n instroom veel onrust. En een niet-gemotiveerde leerling, dat levert veel werk op, en dat gaat ten koste van de zwakke leerlingen.

Het slechte imago van ROC's

Een vmbo-decaan:

"Het imago van mbo is slecht, vanwege de ROC's, de grootschaligheid er van. Het verschilt per unit van het ROC, sommigen draaien prima, andere niet. ze moeten wel goede mogelijkheden zien.

Het aantal leerlingen dat naar havo doorstroomt neem toe en gaat nog meer toenemen is onze inschatting."

Kansen en keuzen

Kansrijk voor havo zijn dus de sectoren Techniek en Zorg en Welzijn, maar leerlingen en ouders realiseren zich dat niet.

Een vmbo-decaan:

"Leerlingen in het vmbo denken dat sector Economie het meest interessant is, maar in wezen bieden de sectoren Techniek en Zorg en Welzijn (heet hier Natuur en Gezondheid) een veel breder pakket, dat veel meer keuzen mogelijk maakt dan Economie."

De gesprekspunten en de uitwerkingen van de interviews met decanen vindt u onderstaand:

  • Gesprekspunten decanen en managers
  • Uitwerking interview decaan havo, school a
  • Uitwerking interview decaan bovenbouw vmbo, school b