SLO-onderzoek: Gesprekken met leerlingen
SLO heeft op twee vmbo's gesprekken gevoerd met leerlingen (en managers/decanen) over de doorstroom van vmbo-tl naar havo. De links naar de vragenlijsten en de antwoorden staan onderaan deze pagina.

Voor en na de doorstroom

Met enkele leerlingen is zowel voor als na hun doorstroom gepraat: met leerling b en c.

Met leerling a is alleen voor de doorstroom gepraat en met leerling d en e (van de andere school) alleen na de doorstroom.

Opvallende zaken:

  • "Meer huiswerk" vinden leerlingen een belangrijk verschil tussen vmbo-TL en Havo.

Een uit vmbo-TL ingestroomde havo-leerling:

"Het vmbo is: veel gezelligheid, gezellig niets doen, te veel vrijheid, rustig aan.. Op de havo is het strenger. Je moet nu alles op tijd inleveren, op vmbo mocht het ook een maand te laat."

"Je moet veel plannen, in het weekend huiswerk maken."

"Het is erg veel werk, ze wilden ons laten schrikken denk ik. De eisen zijn zwaarder."

  • Leerlingen hebben soms last van het verschil in cultuur tussen TL en havo: bijvoorbeeld het contrast in zorg en aandacht van de docent.

Een uit vmbo-TL ingestroomde havo-leerling:

"Ze gaan er op de havo vanuit dat je na één keer uitleg alles weet; op het vmbo werd het altijd meer keren uitgelegd."


Een uit vmbo-TL ingestroomde havo-leerling:

"En als je iets niet snapt kreeg je op vmbo tien voorbeelden tot je het snapte en hier krijg je heel kort af maar één keer uitleg, op een toon van, zo moet je het snappen, en dan snap ik het niet maar dan zeg je niets, ze vragen er niet naar. Op vmbo willen ze dat je het snapt."

  • Soms hebben leerlingen op vmbo al vakken uit het havo profiel gedaan, maar zich niet gerealiseerd dat die extra waren ten opzichte van het vmbo pakket.
  • Contrast in lesmateriaal: Er "staat meer in de paragraaf"

Een uit vmbo-TL ingestroomde havo-leerling:

"Ik weet dat je hier op de havo soms een hele paragraaf thuis moet maken, je krijgt meer lesstof.

Meer 'moeilijke' woorden. Maar ikvind dat geen probleem."


Een uit vmbo-TL ingestroomde havo-leerling:

Toen ik de boeken thuis kreeg, toen schrok ik! De boeken zijn veel pittiger, bijvoorbeeld het biologie boek, daar snap ik geen snars van, terwijl biologie mijn favoriete vak is! Heel veel details, heel ander boek. Dezelfde stof als op vmbo, maar heel moeilijk uitgelegd, niet overzichtelijk, ingewikkeld gemaakt.

Bij vmbo zijn de boeken overzichtelijk, veel plaatjes, korte teksten, helder. Dat ging echt over biologie, maar nu heb ik het idee dat ik niet met biologie bezig ben maar met moeilijke teksten.

De vragenlijsten en de antwoorden van leerlingen vindt u onderstaand.

Vragen en antwoorden voor de doorstroom

Vragenlijst

  • leerlingen vóór de doorstroom
  • Antwoorden van leerlingen vóór de doorstroom

Vragen en antwoorden na de doorstroom

  • Vragenlijst leerlingen na de doorstroom
  • Antwoorden van leerlingen na de doorstroom