Overig onderzoek over doorstroom vmbo-TL naar havo

Op het gebied van doorstroom TL-havo zijn diverse onderzoeken gedaan. Met name de Adviesgroep VMBO heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.

Wij hebben de volgende onderzoeken van (of in opdracht van) Adviesgroep vmbo samengevat. Zie onderstaand.

  • Versterkte positionering van de TL in het vmbo, Rapportage Themabijeenkomst, 2008, Adviesgroep vmbo
  • Stroomlijnen, onderzoek naar de doorstroom van vmbo naar havo, 2007, Cinop in opdracht van Adviesgroep vmbo
  • Samenvatting van het onderzoekrapport (=interne link)