SLO-onderzoek: SLO netwerk vmbo-TL over doorstroom vmbo-TL naar havo
SLO heeft tijdens netwerkbijeenkomsten een vragenlijst voorgelegd aan de leden van het landelijk SLO netwerk vmbo-TL.

De vragenlijst, samenvatting van de uitkomsten en integrale antwoorden vindt u hier:

  • De vragenlijst doorstroom vmbo-TL naar havo
  • Samenvatting uitkomsten doorstroom vmbo-TL naar havo
  • Antwoorden vragenlijst doorstroom vmbo-TL naar havo

Opvallende uitkomsten uit de bevraging van netwerkleden: 

Factoren voor succesvolle doorstroming

Een grote meerderheid van de ondervraagde vmbo-scholen zegt:

"Goede voorlichting en begeleiding is de belangrijkste factoor in succesvolle doorstroming. Duidelijke drempel, duidelijk zijn in wat eisen zijn en waarom.

Aanpassing van het onderwijsprogramma

Een meerderheid van de ondervraagde vmbo-scholen (75%) heeft  het onderwijsprogramma aangepast: een zevende vak; meestal worden extra stof/lesuren aangeboden voor wiskunde, nederlands, engels, soms voor geschiedenis, economie en nask. Soms in de vorm van een TL+ programma. Een deel van de scholen die momenteel het programma niet heeft aangepast, overweegt dit wel.