Doorstromers ondersteunen met vaardigheden

Doorstromers ondersteunen met vaardigheden

Hoe kunnen we de doorstromers van TL naar havo op het gebied van vaardigheden beter ondersteunen?

Door bijvoorbeeld:

 • een doorlopend vaardighedenprogramma vanaf leerjaar 1 waarbij (roulerende) vakken vaardigheden adopteren;
 • een vaardighedentest die uitwijst wat leerlingen nog moeten leren om een goede start te kunnen maken in de vierde klas;
 • een individueel vaardighedenontwikkelplan, naar aanleiding van de vaardighedentest;
 • een voor leerlingen en docenten richtinggevend vademecum met basistheorie en afspraken voor de verschillende algemene vaardigheden;
 • elke maand bij een aantal of alle vakken één algemene vaardigheid centraal;
 • een periode waarin bij enkele of alle vakken word gewerkt op de manier in de tweede fase;
 • PTA, studiewijzers, keuzewerktijd, zelfstudie-uren, toetsweken;
 • een mini-profielwerkstuk;
 • voorlichting door bovenbouwleerlingen;
 • kennismakingslessen in (nieuwe) vakken uit de tweede fase;
 • een projectweek of - periode waarin leerlingen zelfstandig werken aan een vakoverstijgende (profielgerichte) taak met Tweede Fasekenmerken;
 • een geïntegreerde projectweek met voorlichting over de tweede fase, kennismakingslessen, een grote taak volgens eisen uit de Tweede Fase;