Doorstroom van vmbo-tl naar havo

Succesvolle overstap vereist gerichte aanpak

Steeds meer leerlingen stromen na het behalen van hun diploma vmbo-tl door naar het havo. Dit gaat niet altijd even soepel. Onderzoek onder doorstromende leerlingen en schoolleiders, decanen en docenten wijst uit dat de overstap van TL naar havo kansrijker is als de aansluiting systematisch wordt aangepakt. Tijdige determinatie, programmatische aanpassingen en extra vaardigheidstraining kunnen problemen en teleurstelling voorkomen. 

SLO heeft in de afgelopen jaren publicaties over dit onderwerp uitgebracht en instrumenten ontwikkeld die scholen kunnen helpen om de aansluiting tussen vmbo-tl en havo te optimaliseren.

Publicaties

Een havodiploma voor meer leerlingen

Nederlands bij doorstroom van 4 vmbo-tl naar 4 havo

Scenario's voor de aansluiting tussen vmbo-tl en havo

Logboek keuzebegeleiding tl-havo

Beter lezen. Ervaringen met een leestraject voor doorstroom tl-havo. Onderzoeksresultaten en lesmaterialen.

Geschiedenis en de aansluiting vmbo-tl - havo
Hoe haal je meer uit de leerlingen?

Goed voorbereid verder met wiskunde
Verrijking van het leerplan wiskunde voor een betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs