Determinatie-instrument

Een instrumentarium voor determinatie in de theoretische leerweg van het vmbo

Auteurs: Jan Sniekers, Nynke Jansma en Viola van Lanschot Hubrecht

Dit instrumentarium bevat vier varianten van een determinatie-instrument voor de docent en een determinatieformulier voor de leerling. In de (hieronder te downloaden) toelichting leest u wat de verschillen tussen de instrumenten zijn en hoe u ze kunt gebruiken.

De instrumenten zijn in samenwerking met docenten en leerlingen van het Kennemer College in Heemskerk en van het Montessori College Twente in Hengelo ontwikkeld. Zij hebben concepten van het instrumentarium in enkele pilots uitgeprobeerd. Daarnaast is bij de totstandkoming van het instrumentarium dankbaar gebruik gemaakt van de feedback die schoolleiders en docenten van diverse scholen tijdens bijeenkomsten van het Netwerk-tl van SLO gaven op conceptversies.