Instrumenten voor actief en zelfstandig leren - leerlingmateriaal

Werkwijzer voor de leerling

Dit is een hulpmiddel voor de leerling om zelf een werkplanning ofwel Plan van Aanpak op te stellen, in de vorm van een invulformulier.
Het formulier bevat de onderdelen Oriëntatie, Voorbereiding, Uitvoering en Afronding. Bij elk onderdeel van het formulier worden aanwijzingen gegeven. Per fase kan de leerling hiermee en concrete planning uitwerken.

Ideeën voor werkvormen en eindproducten voor de leerling

In een tabel staan op overzichtelijke wijze werkvormen en mogelijke eindproducten bij elkaar, ter keuze van de leerling. In popup schermpjes wordt bij elke werkvorm uitleg gegeven. De kleur geeft aan hoeveel tijd er mee gemoeid is. Vanwege de interactiviteit kan dit excel bestand het beste online geraadpleegd worden.