Instrumenten voor actief en zelfstandig leren - docentenmateriaal

Routekaart voor de docent

Deze routekaart bevat 'Suggesties voor de docent om het leerproces van de leerling te ondersteunen en te stimuleren'. De routekaart is onderverdeeld aan de hand van de fasen:

  • oriëntatie
  • voorbereiding
  • uitvoering
  • afronding
  • leren voor toets

Op deze routekaart staan per fase situaties/problemen benoemd met bijpassende  'stimulerende actie(s)'

Werkvormen voor het activeren van voorkennis

De voorkennis van leerlingen activeren is een onmisbare eerste stap in het leerproces. De werkvormen zijn onderverdeeld naar doel, effect/activering, rol docent, voorbeeld, tijd en varianten/nevendoelen.