Actief en zelfstandig leren

Het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt in het vmbo. Als leerlingen hun zelfstandigheid vergroten, gaan ze naar verwachting met grotere inzet en betrokkenheid leren en verbeteren hun prestaties.

Instrumenten voor actief en zelfstandig leren

SLO heeft, op verzoek van het Netwerk vmbo-tl,  een set instrumenten voor actief en zelfstandig leren ontwikkeld. Het zijn hulpmiddelen om leerlingen op een eigen manier, zelfstandig  bepaalde leerstof uit schoolboeken (of uit andere bronnen) te laten verwerken.

Er zijn instrumenten voor docenten en voor leerlingen.