Theoretische leerweg

SLO voert sinds een aantal jaren in nauwe samenwerking met scholen projecten uit in de theoretische leerweg van het vmbo. Het accent ligt op de versterking van de schakelfunctie van de tl. In samenwerking met scholen onderzoekt SLO op welke manieren de aansluiting van de theoretische leerweg op zowel mbo als havo verbeterd kan worden. Hier vindt u informatie over de thema's en de activiteiten en de daaruit voortgekomen producten en publicaties.

Contact

Voor informatie over de projecten kunt u terecht bij het secretariaat vmbo-mbo.