Wat moet ik doen om taalgericht vakonderwijs met collega's in/uit te voeren?

Het platform raadt in elk geval aan dat samen te doen met collega's (samen leren gaat beter) en het raadt aan deskundigheid van buiten erbij te betrekken (op een of andere wijze) voor training. De betrokken platforminstellingen hebben daar alle mensen voor in dienst.
In de brochure 'Coachen op taal', een van de producten van 'Taalgericht vooruit!' staan verdere aanwijzingen voor docenten om (samen) taalgerichter te leren werken. De Lesfabriek kan helpen taalgerichte opdrachten en lessen te ontwikkelen. Zie ook www.taalgerichtvakonderwijs.nl/producten/lesfabriek