Is taalgericht vakonderwijs hetzelfde als taalbeleid?

Nee. Taalbeleid gaat vooral om beleid, om afspraken maken wanneer en
waarmee je taal(verwerving) in en buiten de vakken kunt stimuleren. Speciale onder-
steuning van taalvaardigheid in aparte cursussen of RT en de planning van samenwerking
en overleg van docenten valt ook onder taalbeleid. Bij taalgericht vakonderwijs gaat het om de didactiek binnen de lessen. Taalgericht vakonderwijs zou je misschien ook in je eentje kunnen doen, taalbeleid niet. In het kader van taalbeleid kan een team beslissen om taalgericht vakonderwijs te ontwikkelen op school.