Is Taalgericht vakonderwijs ook voor mijn leerlingen/onderwijsniveau nuttig?

Ja, zodra taalverwerving nuttig of noodzakelijk is voor uw leerlingen -of ze nu 4 of 40 zijn- is Taalgericht vakonderwijs nuttig of noodzakelijk voor uw leerlingen. De voorbeelden, tips, aanwijzingen, lesvoorbeelden zijn veelal afkomstig uit het voortgezet onderwijs, maar (de onderliggende principes) zijn ook bruikbaar voor overige onderwijsvormen.

  • Subvraag: Het platform Taalgericht vakonderwijs is een samenwerking van instellingen in het voortgezet onderwijs. Is er ook zoiets voor het primair onderwijs?
    Antwoord: Voor primair onderwijs zijn er netwerken van lerarenopleiders en begeleiders en van taalbeleid/taalcoördinatoren.
  • Subvraag: Het platform Taalgericht vakonderwijs is een samenwerking van instellingen in het voortgezet onderwijs. Is er ook zoiets voor het beroepsonderwijs?
    Antwoord: Voor beroepsonderwijs is er een platform Taalbeleid MBO, waarin SLO en Cinop samenwerken met diverse ROC's. Op de Landelijke werkconferentie van het platform Taalgericht vakonderwijs en op de website is overigens wel steeds aandacht voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Ook zijn er contacten en afspraken tussen beide Platforms.