Economie

Voorbeelduitwerking sectorwerkstuk economie

In deze documenten vindt u een beschrijving van het sectorwerkstuk voor het vak economie.
Behandeld worden de eisen aan het werkstuk en een voorbeelduitwerking.
Ook een leerlingenhandleiding is ingevoegd.