Praktische Sector Orientatie
Praktische sectororiëntatie (PSO) is een programma dat scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in de eerste twee leerjaren kunnen aanbieden. PSO heeft als doel de basisvorming praktisch in te richten en leerlingen te helpen bij het maken van een sectorkeuze. Het programma is een oriëntatie op het onderwijs in alle sectoren. Hieronder vindt u algemene uitleg en meer informatie over PSO.

Kenmerken van PSO
In het programma staat het doen centraal. Leerlingen zijn praktisch bezig en proeven aan de vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs in de verschillende sectoren in de bovenbouw succesvol te kunnen volgen.

Waarom PSO?
Leerlingen kunnen op basis van eigen ervaring een betere keuze maken voor een bepaalde sector. Ze ervaren welke vaardigheden er nodig zijn om verder te gaan in die sector. Bijvoorbeeld goed luisteren voor de sector zorg & welzijn of een vlotte pen voor de sector economie.

Motivatie
Leerlingen die weten waarvoor ze leren, gaan gemotiveerder naar school en kiezen gerichter. Het resultaat is minder uitvallers en minder leerlingen die van sector veranderen.
Omdat docenten leerlingen in praktijksituaties aan het werk zien kunnen zij gerichter adviseren over de sectorkeuze.

Wettelijk kader 
PSO is opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Scholen voor vmbo kunnen PSO in de eerste twee leerjaren aanbieden. PSO is niet verplicht. Een school mag zelf kiezen of  ze PSO wil geven en hoe ze het gaat geven.
Reguliere vmbo-leerlingen kunnen per leerjaar maximaal 256 uren PSO volgen. Leerlingen die het leerwegondersteunende onderwijs volgen binnen de basisberoepsgerichte leerweg mogen maximaal 512 uren PSO volgen. Scholen mogen zelf bepalen hoe zij de uren over de twee leerjaren verdelen.

Bevoegdheid 
Er is geen bevoegdheidsregeling voor praktische sectororiëntatie. Het bevoegd gezag bepaalt wie het vak geeft. Het is wel aan te bevelen enige affiniteit te hebben met de betreffende modulen.

Vragen

Voor vragen over LOB kunt u contact opnemen met Viola van Lanschot Hubrecht.