Visie en beleid

Op veel scholen wordt nagedacht over de inhoud en organisatie van LOB. Het is van belang dat keuzen hierin gebaseerd zijn op een helder visie op het eigen onderwijs en op LOB.  Op basis van deze visie kan beleid geformuleerd worden dat richting geeft aan het de ontwikkeling van het programma. Op deze manier kan er sprake zijn van een breed gedragen aanpak.

De onderstaande publicaties kunnen gebruikt worden bij het formuleren van visie en beleid en het maken van keuzes voor de inrichting van LOB.
Downloads: