Opbrengsten van het project Verbindend leren 2006: Praktijknabije LOB

Onder de noemer verbindend leren -  praktijknabije beroeporiëntatie heeft SLO in 2006 samen met een viertal scholen gewerkt aan de organisatie en vormgeving van LOB in de theoretische leerweg. Opbrengst hiervan is een publicatie die kaders bevat voor een leerplan LOB. Tevens wordt aandacht besteed aan de begeleiding van het keuzeproces van de leerling. De ervaringen van de vier scholen zijn vertaald in schoolportretten.