LOB in de theoretische leerweg
Op een groeiend aantal vmbo-scholen wordt het belang gezien om in de bovenbouw van de tl aandacht te besteden aan LOB.Het hebben van een duidelijke beroepsinteresse blijkt een belangrijke succesfactor te zijn in de overstap naar een vervolgopleiding (Neuvel & Van Esch, 2004, 2005, 2006).
Leerlingen die eind vmbo niet of niet goed weten wat ze willen worden, hebben een grotere kans om niet geplaatst te worden in de vervolgopleiding waar ze zich voor aanmelden. Ze stoppen vaker met hun mbo-opleiding, switchen sneller en lopen daarmee vaker studievertraging op.

Gemiddeld genomen weten leerlingen van de meer theoretisch gerichte leerwegen minder goed wat ze willen worden, dan leerlingen in de meer praktijkgerichte leerwegen. Ook zijn de leerlingen uit de gl en tl dikwijls minder zeker van hun keuze dan leerlingen uit de bb en kb (Neuvel & Van Esch, 2010).

Het ontwikkelde materiaal voor praktijknabije LOB dat te vinden is op deze website sluit aan op de hierboven beschreven visie op LOB. Deze visie is gebaseerd op diverse onderzoeken naar Loopbaanoriëntatie en begeleiding (Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006; Kuijpers, Meijers & Bakker, 2006; Meijers, Kuijpers & Winters, 2010). In deze visie staat niet de (eenmalige) geïnformeerde keuze, maar het keuzeproces, het leren kiezen centraal. Het gaat erom dat leerlingen vaardiger worden in het maken van keuzes en het keuzeproces leren doorgronden. Het onderwijs kan daar volgens de ontwikkelde theorie een bijdrage aan leveren door aandacht te besteden aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties.
Downloads:
 • Praktijknabij_LOB.pdfPraktijknabije LOB in de theoretische leerweg ( 2 MB )
  De ervaringen van vier scholen die met praktijknabije LOB aan de slag zijn gegaan, zijn vertaald in vier boeiende schoolvoorbeelden waarvan de kern is dat er verbindingen gelegd zijn tussen binnen- en buitenschools leren en tussen de leerling, zijn interesses, capaciteiten en ambities
 • Schoolervaringen_met_LOB_op_het_Ichthus_College_Veenendaal.pdfSchoolervaringen met LOB op het Ichthus College Veenendaal ( 369 KB )
  In de theoretische leerweg komen leerlingen niet 'vanzelf' in aanraking met de beroepspraktijk. Het is daarom bij uitstek in deze leerweg belangrijk dat LOB praktijknabij is.
 • Literatuurlijst.pdfLiteratuurlijst.pdf ( 72 KB )
 • doorlopend-programma-praktijknabije-lob-tl-h-hbo.pdfDoorlopend programma praktijknabije LOB tl-havo-hbo (Let op: A3-formaat) ( 143 KB )
  De tl heeft als belangrijke functie leerlingen voor te bereiden op doorstroom naar mbo of havo. In beide gevallen is er een doorlopend LOB-programma nodig. Het voorliggende schema is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een dergelijk doorlopend programma.
 • doorlopend-programma-voor-lob-in-gltl.pdfDoorlopend programma voor LOB in gl/tl ( 127 KB )
  Het doorlopend programma voor praktijknabije LOB ontwikkeld voor de gemengde en theoretische leerweg is bedoeld voor scholen die hun LOB-programma willen optimaliseren. Deze voorbeeldmatige uitwerking geeft op hoofdlijnen, de inhoud van een doorlopend en samenhangend programma weer. Met deze handreiking kunt u uw huidige LOB-programma toetsen op de kenmerken van praktijknabije LOB, of kunt u keuzes maken voor de inhoudelijke inrichting van een programma praktijknabije LOB. (Let op: A3 formaat)