Begeleiding en reflectie
Begeleiding en reflectie zijn essentieel voor LOB.
Leerlingen moeten leren reflecteren: verband leggen tussen de ervaringen die zij opdoen en hun eigen persoon, hun capaciteiten, waarden en mogelijkheden. Zo kunnen zij hiervan leren en een lijn leggen naar toekomstige activiteiten.
In de begeleiding is de dialoog essentieel. Het gaat dan om echte gesprekken, dus geen eenrichtingsverkeer waarbij de docent de leerling adviseert, maar coaching waarbij de docent de leerling ertoe brengt zijn ervaringen betekenis te geven en te ontdekken waarvoor hij in beweging wil komen en hoe hij zijn doel kan bereiken.