Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
De visie op LOB heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Essentieel hierin is dat leerlingen niet alleen ondersteund moeten worden bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of een beroep, maar ook begeleid moeten worden bij het ontwikkelen van competenties die hen in staat stellen hun loopbaan vorm te geven. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij veelvuldig in contact komen met de beroeps- en opleidingspraktijk.

Er is momenteel een grote belangstelling voor LOB in het vmbo. Alle bij het onderwijs betrokken partijen zijn het eens over de noodzaak om LOB verder te ontwikkelen. SLO heeft op basis van de actuele visie een aantal producten ontwikkeld die scholen kunnen ondersteunen bij het vormgeven van LOB.

Voor vragen over LOB kunt u contact opnemen met Viola van Lanschot Hubrecht.