Programmatische mogelijkheden
Met een groep scholen is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de versterking van kunstonderwijs in de bovenbouw van basisberoeps- en kaderberoepsgerichte  leerweg. Dit vanzelfsprekend binnen hetgeen wettelijk mogelijk is.

Op hoofdpunten is van een viertal varianten beschreven hoe het  kunstonderwijs in de basisberoeps- of kaderberoepsgerichte leerweg versterkt kan worden, namelijk via:

  • versterking van reguliere kunsturen
  • keuzemodules
  • integratie met het beroepsgerichte programma
  • kunstonderwijs naast het reguliere programma (talentontwikkeling)
De varianten dienen ter inspiratie voor uw eigen school. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden denkbaar. Bij de downloads treft u tevens twee inspirerende schoolportretten aan als uitwerking van scholen die kunstonderwijs in het vmbo ten behoeve van de doorstroom stevig hebben verankerd. Het voorbeeld van de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk schetst op hoofdlijnen de inhoud van het facultatieve kunstprogramma in het kader van talentontwikkeling.