Toetsing en ontwikkeling van creativiteit

De beoordeling is natuurlijk afhankelijk van de gekozen definitie van creativiteit en de concretisering, in de vorm van leerdoelen daarvan in de lespraktijk. Binnen de kunstvakken kan de kwaliteit van het creatieve proces onder andere af te lezen zijn aan de hoeveelheid ideeën of oplossingen, de variatie binnen ideeën en de variatie aan oplossingen en de originaliteit.

Downloads: