Leeractiviteiten

Vaardigheden met betrekking tot creativiteit zijn leerbaar, denk aan creatieve denkstrategieën zoals mindmappen, brainstormen, divergent denken, 'out of the box denken', associëren, trends analyseren, alternatieven zoeken of onverwachte combinaties maken. De ontwikkeling van creativiteit wordt gestimuleerd door tijd te nemen voor het creatieve denkproces en de leerlingen bewust met de verschillende denkstrategieën te laten oefenen. Daarbij hoort een divers aanbod van opdrachten en activiteiten. Bij voorkeur een tikkeltje afwijkend van de gebaande paden en de vaste routine, elke keer weer net even anders dan de vanzelfsprekende patronen en verwachtingen. Het gaat immers om het leren ontwikkelen van een brede focus en de mogelijkheid om onderwerpen vanuit meerdere en verschillende perspectieven te bezien. Het gaat veel meer om nieuwe oplossingen bedenken en te pendelen tussen divergeren en convergeren en tussen 'het gewone en het bijzondere'. Opdrachten in de trant van 'verzin andere functies voor de paperclip',  'wat kan je nog meer doen met lege petflessen', of, 'neem zoveel mogelijk geluiden op'  zijn hier simpele voorbeelden van.  Om meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de creativiteit in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn voor de beroepsgerichte programma's voor de verschillende sectoren, voorbeeldmatig, creatieve opdrachten gemaakt. De focus voor deze doelgroep en bij deze opdracht, ligt op de hoeveelheid, de variatie en de originaliteit, van de oplossingen waarmee leerlingen komen.