Leerplankundig kader
Het curriculair spinnenweb als hulpmiddel om creativiteit te verankeren in het curriculum.

Leerplan-spinnenweb2.jpg

Akker, J. van den (2003). Curriculum Perspectives: An introduction. In: J. van den Akker, W. Kuiper & U. Hameyer (eds.) (2003), Curriculum landscapes and trends (pp. 29-44). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Hoe kunt u dit spinnenweb gebruiken?
De kern van een leerplan betreft doorgaans de doelen en inhoud van het onderwijs. Veranderingen in die kern veronderstellen meestal ook wijzigingen in andere leerplanonderdelen. Het web visualiseert al die aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden wanneer een leerplan herzien wordt.  Verankering van creativiteit in het leerplan betekent dat alle componenten nagelopen, besproken en eventueel aangepast moeten worden. Op een aantal leerplankundige componenten gaan we verder in.