Creativiteit in het leerplan
"Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland". Een citaat op de website van het ministerie waaruit blijkt dat het ministerie belang hecht aan de ontwikkeling van creativiteit in het onderwijs. De kunstvakken leveren daar van oudsher een bijdrage aan. Maar in de discussies over de 21e eeuwse vaardigheden, waarin creativiteit ook steeds als vaardigheid genoemd wordt, lijkt er ook vanuit andere vakken meer belangstelling te komen voor de bijdrage die zij kunnen leveren aan de ontwikkeling van creativiteit. Maar, waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over de ontwikkeling van creativiteit in de 21e eeuw en hoe bewust gaan we met de ontwikkeling van creativiteit om in het onderwijs en specifieker in het kunstonderwijs?
Visie
Wezenlijke veranderingen zoals bewuste keuzes over de ontwikkeling van creativiteit in het onderwijs, dient zichtbaar te worden in de visie op onderwijs. In het leerplankundig kader, zoals binnen het project gehanteerd, is 'visie' de centrale, verbindende schakel van het onderwijs. De schoolvisie geeft richting  aan het onderwijs. En leerplankundige keuzes dienen in lijn te liggen met de schoolvisie. Een visie geldt in de regel voor een langere periode. Regelmatig dient de vraag gesteld te worden of de visie nog past bij: de huidige tijd, de schoolopvattingen over onderwijs en opvoeding en de schoolopvattingen over identiteit. Een vraag als: welke vaardigheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving, dient onderdeel te zijn van het gesprek over visie. Is het de bedoeling dat de school creativiteit 'ademt', dan gaat het om een schoolbrede aandacht voor creativiteit. Of, is het de bedoeling in de kunstvakken het aspect creativiteit meer, of op andere wijze aandacht te geven? Om de koers te kunnen bepalen is verkenning van het begrip creativiteit nodig.

Bij de downloads treft u achtergrondinformatie aan over creativiteit. De twee links verwijzen naar  een schoolportret van X11, een school die meer aandacht wil besteden aan de ontwikkeling van creativiteit. De andere link verwijst naar het leerplankundig kader, de basis om aan de slag te gaan met leerplankundige veranderingen.