Versterking kunstonderwijs in vmbo
Opbrengsten van het tweejarig project rond Kunst, Ontwerp en Media (KOM) in het vmbo.
Ondanks de economische crisis groeit de arbeidsmarkt in de creatieve sector nog steeds (www.cbs.nl) en oefent een grote aantrekkingskracht uit op jongeren. Het aantal roc's dat haar aanbod uitbreidt met opleidingsroutes voor de kunstensector groeit. Om te kunnen voldoen aan de behoefte van voldoende nieuwe goed opgeleide arbeidskrachten en geen talent verloren te laten gaan, streeft elke arbeidsmarktsector naar een volledige beroepskolom van vmbo naar mbo en vervolgens naar hbo. Er is echter géén beroepsoriënterend kunstprogramma in het vmbo. Wel kunnen leerlingen in de theoretische leerweg examen doen in een kunstvak. Voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is er in de bovenbouw van het vmbo (m.u.v. CKV) in de regel geen ruimte meer voor een kunstvak.

Met het oog op de doorlopende leerlijn zijn samen met scholen maatregelen verkend meer aandacht te besteden aan kunstonderwijs in de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Dit heeft geleid tot een schets van programmatische mogelijkheden en suggesties om meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van creativiteit  in het leerplan (kunstvakoverstijgend). De ontwikkeling van creativiteit werd door de scholen een belangrijke vaardigheid genoemd voor de doelgroep om in de maatschappij succesvol te kunnen functioneren. Dit is in lijn met de huidige belangstelling voor 21ste eeuwse vaardigheden.