Doorlopende leerlijnen

Het is belangrijk dat de leerling bij de overstap van primair onderwijs naar het vmbo, bij de overstap van onderbouw naar bovenbouw en bij de overstap naar mbo zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaart. Daarom werkt SLO vanuit diverse invalshoeken aan doorlopende leerlijnen.

Leerplankader vakmanschaproute en technologieroute

In 2014 gaan twee nieuwe geïntegreerde leerroutes voor vmbo-mbo van start:

  • De Vakmanschaproute voor leerlingen van de bb en de kb;
  • De Technologieroute voor bepaalde leerlingen van de gl en de tl.  

Om de samenwerkingsverbanden vmbo - mbo te helpen bij de aanvraag en de verdere ontwikkeling van deze leerroutes heeft SLO een leerplankader op basis van een vragenlijst ontwikkeld.

 

Leerplan in beeld

Hoe zorgt u ervoor dat het onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog leren? Hoe maakt u een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen? Hoe bereikt u optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden en hoe zorgt u dat kennis en vaardigheden door de jaren heen op een goede manier worden opgebouwd? De website Leerplan in beeld helpt u op weg.

 Voor meer informatie kunt u terecht bij Frederik Oorschot.