Welke proefscholen?

Het werken aan de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs in het vmbo vindt plaats in nauwe samenwerking met een aantal pilotscholen. Voorbeeldmateriaal voor competentiegericht onderwijs in het vmbo is nog nauwelijks voorhanden. In de pilotscholen zijn ontwikkelgroepen nu bezig met het ontwikkelen van competentiegerichte leeropgaven. Aan de hand daarvan hebben alle scholen een zogenaamde 'proeftuin' uitgevoerd. In een vooraf vastgestelde periode worden de leeropgaven daadwerkelijk uitgetest, waarna een eerste evaluatie en bijstelling zal plaatsvinden. In deze fase zijn de scholen bezig om de proeftuin intern uit te breiden. Andere sectoren gaan meedoen, andere leerwegen en soms wordt het ingevoerd over een geheel schooljaar.

Overzicht van de proefscholen

  • Burgemeester Harmsmaschool (Gorredijk), afdeling Techniek Breed, derdejaars leerlingen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: ontwerpen en maken van een knikkerbaan.
  • Johan de Witt College (Den Haag), afdeling Techniek Breed, derdejaars leerlingen LWOO en basisberoepsgerichte leerweg: maken van lichtplan voor theatertechniek, met vierdejaars leerlingen wordt een geluidsproject ontwikkeld.
  • Hooghuis Lyceum (Oss), afdeling Verzorging, derdejaars leerlingen kader- en basisberoepsgerichte leerweg: zorg en welzijn en de sector economie.
  • Calvijn College (Krabbendijke), afdeling Bouwtechniek, derdejaars leerlingen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: ontwikkelen van een product op maat.
  • Oranje Nassau College (Zoetermeer), sector Zorg & Welzijn. de groep kader- en basis beroepsgerichte leerweg Z&W afdeling VZ competentiegericht onderwijs met een geheel eigen curriculum, alles geïntegreerd.
  • AOC-Oost (Enschede), sector Groen, derdejaars leerlingen leerwerktraject, vakrichting groene ruimte, werken aan de leeropgave: 'Het aanleggen en onderhouden van een tuinpad'. De derdejaars leerlingen van de vakrichting bloembinden en -schikken werken aan de leeropgave: 'Het verkopen en verzorgen van planten'.