'Het is voor het eerst dat mijn dochter iets over school vertelt!'
Door een team van het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer

De locatie Clauslaan van het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer heeft de leeromgeving voor de vmbo-sector zorg & welzijn compleet opnieuw ingericht. Op de unit zorg & welzijn wordt nu op een zeer grensverleggende wijze competentiegericht geleerd. ‘Omdat we de motivatie van leerlingen om te leren willen vergroten en hun meer kansen willen bieden op een succesvolle doorstroom naar het vervolgonderwijs’, aldus locatiedirecteur Marion Martijn.

De school koos er niet voor om competentiegericht leren geleidelijk in te voeren, maar besloot na de eerste ervaringen met de pilot de totale sector rigoureus anders vorm te geven en meteen over te stappen op een krachtige leeromgeving. Dit schooljaar krijgen alle leerlingen uit het derde leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg afdeling verzorging competentiegericht onderwijs. Daarbij is de praktijk altijd uitgangspunt. De leerlingen werken aan betekenisvolle opdrachten en de theorie is ondersteunend. Geen enkele leerling werkt nog op hetzelfde moment aan eenzelfde onderwerp. Er zijn geen lesroosters, geen aparte vakken en geen vaklokalen meer. Leerlingen maken zelf een planning hoe ze de leerstof doorwerken.

Lees verder in het te downloaden bestand hieronder