'Competentiegericht onderwijs in het vmbo'
Door Ruud van Uffelen & Henny Jacobs

Competentiegericht leren staat volop in de belangstelling van het onderwijs. Binnen het mbo wordt gewerkt aan een nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur. Ook in het vmbo wordt onderwijs op een andere, nieuwe manier vormgegeven. De eerste resultaten hiervan laten zien dat:
leerlingen gemotiveerder dan voorheen aan het werk gaan en gemotiveerd blijven; zwakke leerlingen meer en beter presteren dan voorheen; leerlingen beter toegerust doorstromen naar het mbo omdat ze geleerd hebben zelfstandig te werken, hun werk beter kunnen plannen en geleerd hebben samen te werken; leerlingen algemene vaardigheden beter beheersen.