Vmbo-competentieteam SLO
Als u aan de slag wilt met competentiegericht leren
Voor scholen die zich op korte termijn willen oriënteren op of aan de slag willen met competentiegericht onderwijs in het vmbo, heeft SLO het volgende aanbod:
  • een oriënterend gesprek op uw school
  • een oriënterende scholingsmiddag voor uw team
  • een meerdaagse training van uw team
  • een meerdaags begeleidings- en ondersteuningstraject. 

Uw wensen en vragen zijn hierbij steeds het uitgangspunt. Nadere invulling van het programma vindt in overleg plaats. Voor de tarieven die we hierbij hanteren, kunt u contact opnemen met de projectleider.

Teamleden
Viola van Lanschot Hubrecht, v.vanlanschot@slo.nl
Jan Sniekers, j.sniekers@slo.nl

Secretariaat
vmbo-mbo@slo.nl

SLO                                                           
Piet Heinstraat 12                                        
7511 JE  ENSCHEDE                                   
Postbus 2041
7500 CA  ENSCHEDE                              
Telefoon: (053) 4840 840
Fax: (053) 4307 692
E-mail: info@slo.nl
www.slo.nl