Competentiegericht onderwijs
In de dagelijkse praktijk wordt van werknemers verwacht dat zij houding, kennis en vaardigheden combineren en op een adequate wijze kunnen toepassen in specifieke situaties. In de komende jaren schakelen steeds meer opleidingen over op competentiegericht onderwijs. Het vmbo kan daarbij niet achterblijven, maar moet wel herkenbaar blijven als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Er zit muziek in competentiegericht vmbo

Na een paar jaren van denken en doen zijn scholen enthousiast over competentiegericht onderwijs, kortom er zit muziek in cgo.

Inleiding
In de dagelijkse praktijk wordt van werknemers verwacht dat zij houding, kennis en vaardigheden combineren en op een adequate wijze kunnen toepassen in specifieke situaties. In de komende jaren schakelen steeds meer opleidingen over op competentiegericht onderwijs. Het vmbo kan daarbij niet achterblijven, maar moet wel herkenbaar blijven als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. SLO heeft daarom een concept ontwikkeld op basis waarvan competentiegericht leren in het vmbo vormgegeven kan worden. Een concept dat recht doet aan vmbo-leerlingen en ook aan het doel van het vmbo: voorbereiden van leerlingen op vervolgonderwijs, voorbereiden op de maatschappij en voorwaarden en mogelijkheden bieden voor persoonlijke ontwikkeling.