Vakdossiers

 

Vakdossiers Lichamelijke opvoeding

Vakdossiers lichamelijke opvoeding 2000 - 2005 - Chris Mooij, Berend Brouwer, Ger van Mossel, Eric Swinkels

In de afgelopen jaren heeft SLO op aanvraag van het ministerie van OCW regelmatig vakdossiers uitgebracht waarin de stand van zaken wordt beschreven rond de ontwikkeling van nieuwe vakken of leergebieden. Ook voor lichamelijke opvoeding zijn er vakdossiers ontwikkeld voor de tweede fase havo/vwo (2000-2003) en voor de basisvorming (2002). Nieuw is het vakdossier 2005 voor LO2 havo/vwo.