Sportstimulering

 

  • CHESS - Het Handboek. In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen - Paul Duijvestijn, Kees Faber, Harry Stegeman, (redacteurs), e.a. (Stichting Jeugd in Beweging). Edu'Actief Meppel, 2001. ISBN 90 6053 1191
  • CHESS - De Samenvatting. In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen - Paul Duijvestijn, Kees Faber, Harry Stegeman, (redacteurs), e.a. (Stichting Jeugd in Beweging). Edu'Actief Meppel, 2001. ISBN 90 6053 1205
  • CHESS - Voorbeelduitwerkingen - Paul Duijvestijn, Kees Faber, Harry Stegeman, (redacteurs), e.a. (Stichting Jeugd in Beweging). Edu'Actief Meppel, 2001. ISBN 90 6053 1388

In de instrumenten CHESS is gepoogd alle kennis te bundelen die tot dan toe was opgedaan over manieren om jongeren te stimuleren om meer te gaan bewegen. Binnen het project JiB (Jeugd in Beweging) werd gevoeld dat we met elkaar regelmatig het wiel opnieuw uitvinden omdat we te weinig gebruik maken van opgebouwde kennis en ervaring. Die kennis en ervaring is gebundeld in een set instrumenten. Een checklist die in staat stelt om het proces van sportstimulering in stappen te verdelen en op die manier beter doordacht te handelen en niks te vergeten en dus betere resultaten te bereiken. Een handboek dat bij elke stap achtergrondinformatie geeft om het hele proces beter te kunnen doorgronden. Een samenvatting die vooral bedoeld was als studiemateriaal voor opleidingen en een aantal uitgewerkte voorbeelden voor de sectoren onderwijs, lokaal beleid, sport en gezondheid.