Sport- en oriëntatiekeuze

 

Sportoriëntatie en –keuze (SOK) 

  • Sportoriëntatie en -keuze. Brochure. SLO Enschede, 1999, AN 7 334 7962.

Hèt grote steeds terug kerende discussiepunt in de vakwereld is de verhouding tussen bewegingsonderwijs en sport. In de voorbije jaren hebben we gezien dat sportoriëntatie en sportkeuze (SOK) een steeds belangrijkere plek in het bewegingsonderwijs heeft veroverd.

Over de vraag wat SOK is en vooral wat het zou moeten zijn deed SLO in het kader van het landelijke project Jeugd in Beweging (JiB) een verkennende studie, neergelegd in een brochure waarin een antwoord wordt gegeven op de belangrijkste vragen. 

  • ‘Een-tweetje tussen school en sport
    Doorgaande leerlijnen binnen- en buitenschools bewegen en regelen in het voortgezet onderwijs.

    In dit document beschrijven we een aantal mogelijkheden en kansen om het binnenschoolse aanbod van de lessen LO uit te breiden of voort te zetten met een duidelijke verbinding naar de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur. Voor een deel gaat het om activiteiten of projecten die binnen de school plaatsvinden, bijvoorbeeld via een schoolsportcommissie waarin leerlingen zitting hebben of een project 'de sportiefste klas'. En voor een deel zullen de leerlingen met steun vanuit de school ook op zoek gaan naar contacten die ze buiten de school kunnen leggen.

    De mogelijkheden die worden beschreven zijn voor een groot deel voortgekomen uit projecten die de SLO eerder heeft ontwikkeld en beschreven in het kader van Jeugd in Beweging. Zoals het project Leerlingen regelen 't zelf en de publicaties Sportoriëntatie en -keuze en Sportoriëntatie en –keuze in de praktijk.

  • Sportoriëntatie en -keuze in de praktijk. Chris Mooij, Dic Houthoff, Ger van Mossel en Kees Faber, SLO Enschede, 2000, AN 7 189 8089.

Vervolgens beschreven we samen met vier scholen hoe zij sportoriëntatie en keuze in de praktijk aanpakten. Die voorbeelden (wat lukt makkelijk, wat is nog lastig?) zijn voor anderen mogelijk weer verrijkend en leerzaam.