Programma-ontwikkeling

 

  • Bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs - voorstellen voor een programma - Berend Brouwer m.m.v. René Schade, SLO Enschede 2004, ISBN 90 329 2162 2

Voordat we lesvoorbeelden gingen uitwerken heeft SLO eerst een terreinverkenning gedaan. Door veel gesprekken met docenten en experts te voeren hebben we een kijk ontwikkeld op waar het in het bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs zou moeten draaien. Het is een toekomstgerichte visie die we neerleggen, die als baken, als richtingwijzer kan dienen voor een nieuwe koers. De eerder genoemde lesvoorbeelden zijn een uitwerking van enkele van de negen in deze blauwdruk uitgezette leerlijnen of invalshoeken die zowel de reguliere lessen bewegingsonderwijs als het sportaanbod buiten lesverband omvatten.

De blauwdruk is te bestellen bij de afdeling verkoop van SLO.

  •  Werkboek Vakwerkplanontwikkeling - SLO Enschede 

Met het werkboek Vakwerkplan (word-document) kunnen vaksecties LO stapsgewijs een VWP op maat ontwikkeling voor onder- en bovenbouw en de diverse onderwijstypen VMBO, HAVO en VWO . Door het volgen van de diverse stappen in het werkboek, word je geleid langs de belangrijkste inhoudelijke beslissingen en afspraken die worden vastgelegd in een vakwerkplan. Een vakwerkplan dat geheel past bij de situatie van de school wat betreft visie op het vak, leerlingenkenmerken, wensen van de sectie, karakter van de school, accommodatie en materiaal, enz. Kortom, een vakwerkplan op maat.