Portfolio LO
  • Doorlopende leerlijnen en portfolio voor het vak Lichamelijke opvoeding. Berend Brouwer e.a. SLO Enschede, 2003. Interne publicatie VO/1675-003/D/03-519.

Nadenkend over doorlopende leerlijnen kom je al snel voor de vraag hoe je kunt volgen waar een leerling zich bevindt op zo'n leerlijn. Hoe bepaal je dat, waarom wil je dat weten? Is het vooral belangrijk dat de docent dat precies kan aangeven of willen we eerder dat een leerling weet wat hij kan en wat hij wil. Binnen het project doorlopende leerlijnen en portfolio ontwikkelden we een concept van een portfolio voor bewegingsonderwijs (en sport) in het licht van sportoriëntatie en keuze. In deze publicatie verkennen we vooral het waarom van het hoe en wat. In de portfolio voorbeelden hebben we het hoe en wat verder uitgewerkt. Hiernaast staan de notitie en twee artikelen die over dit onderwerp zijn verschenen in het vakblad van de KVLO.

  • Portfoliovoorbeeld LO1 voor havo/vwo en vmbo. Berend Brouwer e.a. SLO Enschede, 2004. (Havo/vwo: interne publicatie VO/2167.002/D/03-644).

Een actueel, gevarieerd en aantrekkelijk programma lichamelijke opvoeding op school leidt uiteindelijk tot een verantwoorde keuze voor sport en bewegen. In die zin is het programma Lichamelijke opvoeding 1 (LO1)  in de tweede fase van havo en vwo de afronding van het proces van sportoriëntatie en keuze. Reflecteren op ervaringen en keuzes maken is echter niet makkelijk. Leerlingen kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Daarvoor is een portfolio een geschikt hulpmiddel.

De SLO ontwikkelde een eerste volledige voorbeeld van een portfolio voor LO1 in het havo/vwo. Voor elke lessenserie in het programma bevat het portfolio instrumenten voor in het examendossier en reflectie-instrumenten voor in het portfolio. Die instrumenten zijn – naast begeleiding tijdens de les – reflectiehulp voor leerlingen. In het stuk zit ook een toelichting op wat dit portfolio is, een handleiding voor de docent en een handleiding voor de leerlingen. Het portfolio kan ook digitaal door leerlingen worden verwerkt. Er is een volledig uitgewerkt voorbeeld en er is een blanco exemplaar. U kunt beide bestand hier onder downloaden. Daarmee kunt u – met behoud van opmaak door knippen en plakken vanuit het ingevulde voorbeeld - makkelijker een portfolio maken dat past bij uw eigen programma LO1.

Op basis van het model voor havo/vwo ontwikkelde SLO ook een eerste voorstel voor een portfolio LO1 voor het vmbo. Dit is een eerste concept, dat ondanks een voor het vmbo aangepaste uitwerking bij docenten de nodige twijfel opwekte vanwege het toch tamelijk talige karakter ervan. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om het voorstel te bekijken en daarop te reageren via b.brouwer@slo.nl

Downloads: