Doorlopende leerlijnen

 

  • Bouwstenen voor de Basisvorming - Een leerplan lichamelijke opvoeding. Kees Faber e.a. Wolters Noordhoff Groningen, 1993, ISBN 90 01 79379 7.

De onderbouw van het voortgezet onderwijs is een schakelperiode tussen basisonderwijs en de keuze van een vervolgstudie in de tweede fase. De vraag naar het creëren van doorlopende leerlijnen wordt steeds actueler. Een goed referentiekader voor kwaliteit in het bewegingsonderwijs in de basisvorming ontbreekt. SLO heeft een voorstudie gedaan naar mogelijk doorlopende leerlijnen en daaruit afgeleide bewegings- en regelthema's als basis en bouwstenen voor een programma bewegingsonderwijs in de basisvorming.

  • De leerlingen doorlopen het vak lichamelijke opvoeding - een verkenning van doorlopende leerlijnen in het bewegingsonderwijs in de basisvorming.  Berend Brouwer, Chris Mooij, Dic Houthoff, Ger van Mossel, SLO Enschede, 2001, AN 7 116 8251.

In deze publicatie over doorlopende leerlijnen bouwen we verder op eerdere publicaties over het invullen van een programma bewegingsonderwijs in de basisvorming. Voor de volledigheid noemen we ze hier nog, omdat ze nog steeds interessant zijn, hoewel niet meer te verkrijgen.

  • Programmavoorstel lichamelijke opvoeding in de basisvorming. SLO-project Lichamelijke opvoeding vo, SLO Enschede, 1994.