Bovenbouw vmbo

 

Het examenprogramma LO1 voor vmbo is al enkele jaren vastgesteld. Ook deze examenprogramma’s vmbo zullen binnenkort een herzieningstraject ondergaan. Voorlopig geldt het huidige examenprogramma nog.

Examenprogramma LO1 voor vmbo (zie de website van duo).

Intussen is er in een pilot met scholen ook een concept examenprogramma LO2 voor vmbo ontwikkeld. We wachten op het moment dat het ministerie van OCW dit programma zal gaan vrijgeven. Vanaf vermoedelijk 1 augustus 2006 mogen alle scholen voor vmbo dan LO2 aanbieden. De meeste scholen zullen dat doen binnen de theoretische of de gemengde leerweg.

Concept examenprogramma LO2 voor vmbo (zie de website van duo).

SLO assisteerde de afgelopen jaren het project Sport, dienstverlening en veiligheid. Dat project was een pilotproject rond de ontwikkeling van een nieuw – intersectoraal en competentiegericht – beroepsgericht programma voor het vmbo. Ook dat concept examenprogramma wacht op goedkeuring en vrijgeving. Tot zo lang is er sprake van een concept programma. Zie voor meer informatie op de website van Sport, dienstverlening en veiligheid.

Links: