Onderbouw vo

 

De Taakgroep Vernieuwing Basisvorming (tegenwoordig Onderbouw-VO) ontwikkelde in opdracht van het ministerie van OCW kerndoelen voor de vernieuwde onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op deze pagina vindt u de nieuwe kerndoelen voor het leergebied Bewegen en sport. Tevens vindt u hier een werkdocument met scenario’s ‘bewegen en sport’ dat we gebruiken in bijeenkomsten met docenten om te werken aan vernieuwing voor het programma bewegingsonderwijs en sport in de onderbouw van het vo. U kunt dat als een soort handreiking zien. Daarnaast hebben we het gedeelte uit Werkdocument 7 (Programmalijnen vakgebieden) van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming dat over Bewegen en sport gaat als word-document hier opgenomen als stimulans voor eigen programma-ontwikkeling