Havo/vwo

De examenprogramma's zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen CEVO, Citogroep en SLO, en in opdracht van het ministerie van OCW.

De handreikingen voor het schoolexamen zijn gemaakt door SLO, eveneens in opdracht van het ministerie van OCW.