Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is een nieuwe loot aan de VMBO-stam, een nieuw schooltype ontstaan vanuit vso-mlk en ivbo. SLO ontwikkelde op aanvraag van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs in samenwerking en na breed overleg met docenten uit het praktijkonderwijs een programmablauwdruk (zie ook bij achtergrondpublicaties) en enkele lesvoorbeelden.

Die twee lesvoorbeelden werden geschreven door René Schade (samen met enkele collega's uit een klein docentennetwerk), docent LO op de school voor praktijkonderwijs De Atlant in Amsterdam Buitenveldert.

  • Eerlijk Spelen - René Schade (m.m.v. Hennie van de Boorn, Joeri Valk en Henk Breukelman), SLO Enschede 2003, ISBN 90 329 2150 9.

Eerlijk spelen is voor veel leerlingen van het praktijkonderwijs moeilijk gezien hun sociaal emotioneel functioneren. Zeker als het om winnen gaat. Maar eerlijk zijn is voor hun latere kansen in de samenleving wel van groot belang. In dit lesvoorbeeld gaat het over activiteiten waarin het eerlijk spelen goed kan worden gethematiseerd.

Het thema van dit lesvoorbeeld is omgaan met je gevoelens, sociaal competenter worden. In een aantal situaties leren kinderen herkennen hoe anderen reageren, hoe ze zelf reageren en hoe ze met deze gevoelens rekening kunnen leren houden. Als dat lukt staan ze sterker in hun schoenen en kunnen ze beter tegen een denkbeeldig stootje.

Voordat we lesvoorbeelden gingen uitwerken heeft SLO eerst een terreinverkenning gedaan. Door veel gesprekken met docenten en experts te voeren hebben we een kijk ontwikkeld op waar het in het bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs zou moeten draaien. Het is een toekomstgerichte visie die we neerleggen, die als baken, als richtingwijzer kan dienen voor een nieuwe koers. De eerder genoemde lesvoorbeelden zijn een uitwerking van enkele van de negen in deze blauwdruk uitgezette leerlijnen of invalshoeken die zowel de reguliere lessen bewegingsonderwijs als het sportaanbod buiten lesverband omvatten.