LO2

 

De afgelopen jaren hebben we samen met collega's die in het onderwijs werkzaam zijn een aantal good practice voorbeelden ontwikkeld waarin wordt beschreven hoe actueel tweede fase bewegingsonderwijs aangepakt zou kunnen worden. Het accent ligt vooral op een didactiek die een actieve rol en betrokkenheid van leerlingen mogelijk maakt.

LO2 in havo/vwo
In het LO2-netwerk is vanaf 1999 hard gewerkt aan de invoering van LO2. Als afronding van het netwerk wilde de groep een aantal voorbeelden van hoe zij in de praktijk van LO2 werken uitschrijven als voorbeeld voor collega's. Deze voorbeelden hebben een sterk praktijkgericht karakter en zijn uitgewerkt in de vorm van een studiewijzer + bijlagen. Ze zeggen niet hoe het idealiter moet, maar wel hoe het in de praktijk gaat. Ze zijn stuk voor stuk ook gebonden aan de school waar het concept in eerste instantie ontwikkeld werd en ze verschillen dus onderling ook nogal, ook al heeft de groep er uiteindelijk de nodige invloed op gehad.

We vermelden steeds de naam van de studiewijzer, een korte omschrijving van de inhoud en de naam en school van de bedenker van het concept. De bestanden kunt u downloaden.

De onderstaande lessenseries zijn nog in ontwikkeling en zullen één voor één hier worden toegevoegd.

  • Judo voor LO2 (zelfverdediging) - Bogerman College Sneek (Uppie de Vries) en Sg. St. Canisius Almelo (Erwin Elfrink)
  • Circus door LO2 (bewegen en regelen) - Sg. St. Canisius Almelo (Erwin Elfrink)
  • Volleybal voor LO2 (terugslagspelen) - Sg. St. Canisius Almelo (Désirée Kosterink)
  • Een sportdag organiseren door LO2 (bewegen en regelen) - Gomarus College Groningen (Tom Wonderman) +
  • Acrogym voor LO2 (turnen) - Sg. St. Canisius Almelo (Erwin Elfrink)
  • Speerwerpen voor LO2 (atletiek) - Stedelijk Lyceum Zuid Enschede (Herman Rottink) +