Portfoliovoorbeeld vmbo (concept)

 

Portfoliovoorbeeld LO1 vmbo
Berend Brouwer e.a. - SLO Enschede, 2004.

Op basis van het model voor havo/vwo ontwikkelde SLO ook een eerste voorstel voor een portfolio LO1 voor het vmbo. Dit is een eerste concept, dat ondanks een voor het vmbo aangepaste uitwerking bij docenten de nodige twijfel opwekte vanwege het toch tamelijk talige karakter ervan. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om het voorstel te bekijken en daarop te reageren via b.brouwer@slo.nl

Download de documenten Portfolio LO1 (leeg) en Portfoliovoorstel LO1 havo-vwo of -vmbo. Door digitaal knippen en plakken kunt u zo – met behoud van de opmaak waardoor digitale verwerking mogelijk is - uw eigen portfolio maken dat past bij uw eigen programma LO1.

(Zie binnenkort het document Toelichtende tekst download Portfolio).