Lessenserie Bewegen op Muziek: aerobic. Voor vmbo

 

Lessenserie Bewegen op Muziek: aerobic. Voor vmbo
Jacoline van Riet-Teitsma, Ger van Mossel (red.) - SLO Enschede, november 2004.

Eerst krijgen de leerlingen twee blokken van 4 keer 8 tellen. Vervolgens ontwerpen de leerlingen zelf blok 3 van 4 keer 8 tellen (met een gedwongen overgang). Eventueel kunnen de leerlingen buiten de lestijd de dans verder uitwerken en oefenen. Zij kunnen ook de muziek inbrengen. In les vier presenteren de groepjes naar elkaar hun dans, inclusief hun eigen ontworpen blok. In deze les observeren en beoordelen de leerlingen elkaar aan de hand van eenvoudige criteria. Vervolgens leren één of meerdere groepjes hun zelf ontworpen blok aan de andere leerlingen. Ten slotte is er les vijf met een FINAL waarin de gehele dans, inclusief de verschillende zelf ontworpen blokken, wordt vervolmaakt tot een definitieve klassendans. Bij het pakket horen een cd-rom en een videoband als hulpmiddel voor docent en leerlingen.