Sportdossier basisvorming

 Sportdossier Basisvorming: werkboek en docentenhandleiding

  • Sportdossier Basisvorming
    Dic Houthoff, Chris Mooij, Ger van Mossel en Ralf Sliedrecht, SLO Enschede 2000
    Werkboek (ISBN 90 329 2065 0) en Docentenhandleiding (90 329 2068 5)

Dit werkboek voor leerlingen bevat 14 opdrachten die leerlingen helpen na te denken over hoe zij de lessen bewegingsonderwijs waarderen en wat zij leuk en belangrijk vinden aan sporten. Sommige opdrachten zijn voor in de les, sommige voor thuis. De opdrachten kunnen ieder voor zich gebruikt worden (kopiëren mag), maar tezamen vormen ze een dossier dat hele onderbouw programma beslaat. Het werkboek is voorzien van een handleiding voor de docent.

Naast de SLO-uitgave van het werkboek voor leerlingen kunt u ook uw eigen werkboek samenstellen door het word-document te downloaden en te bewerken.